Krosno Odrzańskie
Krosno Odrzańskie

Zamek w Krośnie Odrzańskim – zamek zbudowany najprawdopodobniej na pocz. XIII w. w czasach księcia Henryka Brodatego (relikty muru w części północnej) w miejscu strategicznej przeprawy przez Odrę, usytuowany w północno-wschodniej części starego miasta. W XVI w. przebudowany w stylu renesansowym – skrzydło południowe (krużganki), pierwotnie otoczony fosą, w okresie nowożytnym także umocnieniami bastionowymi. Stan obecny- zamek czteroskrzydłowy, o kształcie nieregularnego czworoboku, częściowo w ruinie: skrzydło północne- prawdopodobnie najstarsze (relikty ściany gotyckiej o wątku wendyjskim) skrzydło zachodnie- częściowo odbudowane, budynek bramny z niską wieżą (izba muzealna)oraz budynek tzw. "wozowni" skrzydło południowe- renesansowe (krużganek) skrzydło wschodnie- najbardziej zniszczone ponadto bezpośrednio na E od zamZamek w Krośnie Odrzańskim, pozostałości zamku książęcego, którego najstarsze fragmenty pochodzą z XIII w. (wtedy znajdował się w granicach księstwa głogowskiego). Położony na lewym brzegu Odry w północno-zachodniej części miasta.

Należał do książąt piastowskich do końca XV w., potem do elektorów brandenburskich. Zamek posiadał dom mieszkalny wybudowany z cegły w XIV w, wjazd znajdował się w zachodniej części zamku. Warownia była otoczona fosą. W XIV w. dobudowano też wieżę.


Zamek podlegał wielokrotnym przebudowom, w latach 1579-1590 wybudowano renesansowe skrzydło południowe, zmiany kontynuowano w w. XVII i XIX. Częściowo odbudowany, posiada zachowane elementy renesansowe i barokowe.

ku relikty umocnień szwedzkich z XVII w. i tzw. "domek ogrodnika" miejscu opuszczonego grodu drewniano-ziemnego nad Odrą w XIII wieku śląscy Piastowie wznieśli murowany zamek. Możliwe, że fundatorem był książę wrocławski Henryk Brodaty, do którego należały te tereny do śmierci w 1238 roku. W 1249 roku utworzone zostało księstwo głogowskie, w którego granicach znalazło się również Krosno. Pierwszym księciem głogowskim był Konrad I, który także mógł być inicjatorem wzniesienia zamku.

Na obecnym etapie badań nie jest znane rozplanowanie zamku XIII-wiecznego. Było to prawdopodobnie założenie regularne z jednym budynkiem mieszkalnym, którego gotyckie mury zachowały się w obecnym skrzydle północnym. W latach 1294-1319 Krosno należało do Brandenburgii, później zostało przekazane z powrotem książętom głogowskim w zamian za ziemie w rejonie Sulechowa i Świebodzina.

Za czasów książąt głogowskich Henryka IV i Przemysła rozbudowano zamek w pierwszej połowie XIV wieku. Wzniesiono wtedy skrzydło bramne z niewielką wieżą z klatką schodową.

Po śmierci Przemysła księstwo głogowskie, a wraz z nim Krosno, zostało wcielone do Czech. Drugie skrzydło mieszkalne - południowe - powstało prawdopodobnie podczas przebudowy XV-wiecznej. W początkach XVI wieku zamek ponownie przebudowano nadając mu pierwsze cechy renesansowe. Przekształcono skrzydło bramne, a południowe otrzymało krużganki.

W latach 1579-1590 wzniesiono skrzydło wschodnie  dobudowane po zewnętrznej stronie muru obwodowego oraz ponownie przekształcono skrzydło bramne. W 1634 roku zamek uległ pożarowi, ale został szybko odbudowany. Po rozbiorach Polski Krosno znalazło się w granicach Prus, których władze zaadaptowały zamek na koszary wojskowe. Tę funkcję zabudowania pełniły jeszcze do drugiej wojny światowej. W 1945 roku został zniszczony, a odbudowa z lat 1964-1966 odrestaurowała tylko część zabudowań. Obecnie użytkowane jest tylko skrzydło bramne, w którym mieści się klub


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Aby być punktualnym ...
 
Dedykacja
 
Klasa A (2005/2008r.)
dedukuje stronę:
Byłemu wychowawcy
Tomaszowi Ociepie :)


Natomiast my,
klasa B (2006/2009r.),
dedukujemy stronę
naszemu byłemu i
obecnemu nauczycielowi
języka polskiego:
pani Dorocie Ociepie
panu Tomaszowi Ociepie


Klasa C (2007/2010)
dedykuje stronę
Nauczycielowi j. polskiego
pani Dorocie Ociepie =)


Klasa B (2008/2011 )
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie ;)


Klasa A (2010/2013)
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie :)
Twórcy...
 
Twórcami strony są absolwenci
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
(kl.A r.2005/2008) :
- Jan Stelmach "Kadet"
- Piotr Kamkow "Młody"
- Agnieszka Ilcewicz "Ola"Teraz stroną zajmują się
uczniowie kl.B (r. 2006/2009):
- Kamil Nosol
- Piotr Zalfresso-Jundziłło
- Maciej UrbaniakW roku szkolnym 2009/2010
stroną zajmują się
uczniowie kl.C ( 2007/2010 ) :
- Wojciech Podlejski
- Katarzyna WawrzyńczakW roku szkolnym 2010/2011
stroną zajmują się
uczniowie kl.B ( 2008/2011 ) :
- Kamil Czarnecki
- Kordian Sosnówka


W roku szkolnym 2011/2012
stroną zajmują się uczniowie klasy 2a
- Adrian Gawroński
- Bartosz Depta
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja