Iłża

Zamek w Iłży

Na przełomie XIII i XIV wieku na terenie obecnego Starego Miasta oddalonego o 2km od dzisiejszej Iłży, znajdowała się obronna drewniana siedziba biskupów krakowskich. Siedziba ta po zniszczeniach wojennych została w początkach XIV wieku opuszczona i uległa ruinie, a biskup Jan Grot wzniósł na sąsiednim wzgórzu nowy murowany zamek. Prawdopodobnie w tej fazie budowy założenie składało się z cylindrycznej wieży i obwodowego muru, z bramą od strony zachodniej. Zamek składał się z właściwego zamku wysokiego i zamku niskiego (od strony północnej) oraz podzamcza.

 

Cylindryczna wieża z kamienia posiadała wejście na wysokości murów obwodowych.

 

Zamek w ciągu wieków był kilkukrotnie rozbudowywany przez kolejnych biskupów, między innymi Floriana z Mokrska, Jana Konarskiego, Filipa Padniewskiego i Marcina Szyszkowskiego. Podczas tych przebudów zamek uzyskał formę trójkątnego założenia zamku właściwego oraz przylegającego do niego od północy przedzamcza.

Następni właściciele zamienili go w rezydencję renesansową. Zamek gościł Władysława Jagiełłę, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta III Wazę i Władysława IV. W lochach zamkowych więzieni byli heretycy.

W XV wieku zamek uzyskał wzmocnioną wieżę bramną, do której prowadził most,

a w XVI wieku gruntowna przebudowa przekształciła zamek w renesansową rezydencję. To wtedy powstała większość zabudowań przylegających do murów obwodowych, a przedzamcze otoczono(bastejowymi) fortyfikacjami. Na początku XVII wieku jeszcze raz przebudowano nieznacznie założenie, głównie sprowadziło się to do modernizacji umocnień przedzamcza.

 

W 1655 roku podczas najazdu Szwedów zamek został uszkodzony, potem zniszczenia powiększyły ataki wojsk Rakoczego. W 1670 roku biskup Andrzej Trzebicki odbudował twierdzę.

 

 

Kiedy w 1788 roku zamek przeszedł na własność rządu austryjackiego, zaniedbywany zaczął niszczeć. Austryjacy urządzili tu mieszkania dla urzędników, a potem szpital wojskowy. Później na zamku organizowano zabawy publiczne, a pożar, który wybuchł po jednej z nich, na początku XIX w., całkowicie strawił zamek. Mieszkańcy Iłży stopniowo rozbierali ruiny, a kamień wykorzystywali do własnych budów.

 

Do czasów dzisiejszych zachowała się cylindryczna wieża, ślady po zamkowej studni oraz pozostałości fortyfikacji typu bastejowego, zbudowanych w XVI w.Obecnie na zamku odbywają się coroczne turnieje rycerski. Ma to miejsce każdego roku w drugiej połowie czerwca.

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Aby być punktualnym ...
 
Dedykacja
 
Klasa A (2005/2008r.)
dedukuje stronę:
Byłemu wychowawcy
Tomaszowi Ociepie :)


Natomiast my,
klasa B (2006/2009r.),
dedukujemy stronę
naszemu byłemu i
obecnemu nauczycielowi
języka polskiego:
pani Dorocie Ociepie
panu Tomaszowi Ociepie


Klasa C (2007/2010)
dedykuje stronę
Nauczycielowi j. polskiego
pani Dorocie Ociepie =)


Klasa B (2008/2011 )
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie ;)


Klasa A (2010/2013)
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie :)
Twórcy...
 
Twórcami strony są absolwenci
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
(kl.A r.2005/2008) :
- Jan Stelmach "Kadet"
- Piotr Kamkow "Młody"
- Agnieszka Ilcewicz "Ola"Teraz stroną zajmują się
uczniowie kl.B (r. 2006/2009):
- Kamil Nosol
- Piotr Zalfresso-Jundziłło
- Maciej UrbaniakW roku szkolnym 2009/2010
stroną zajmują się
uczniowie kl.C ( 2007/2010 ) :
- Wojciech Podlejski
- Katarzyna WawrzyńczakW roku szkolnym 2010/2011
stroną zajmują się
uczniowie kl.B ( 2008/2011 ) :
- Kamil Czarnecki
- Kordian Sosnówka


W roku szkolnym 2011/2012
stroną zajmują się uczniowie klasy 2a
- Adrian Gawroński
- Bartosz Depta
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja