Frombork

ZAMEK FROMBORK
                          

Jest to bardzo ciekawy obiekt zarowno dla turystow jak i jak i dla naukowców.                       Przede wszystkim posiada rozbudowany system obronny, mocniejszy niż niejeden zamek oraz ze względu na wzmianki w dokumentach z XIII wieku określające katedrę jako castrum czyli właśnie zamek.

Aby zrozumieć potrzebę budowy tak warownej świątyni należy wiedzieć, że diecezja warmińska była w średniowieczu jakby państwem w państwie krzyżackim. Decyzją papieża na 1/3 terytorium krzyżackim władzę duchowną i świecką miał dzierżyć biskup. Ziemie te były stale zagrożone atakami plemion pruskich, które choć rozbite przez Krzyżaków często wzniecały krwawe powstania. Innym zagrożeniem byli sami rycerze zakonni, którzy nie mogli się pogodzić z istnieniem niezależnego księstwa na zagarniętych przez nich terenach.

Całe założenie ma kształt nieregularnego prostokąta z kilkoma budynkami umieszczonymi przy wysokich na 10 m murach obwodowych zwieńczonych blankami. Jedynie katedra nie przylega do murów, przez co od północy powstał obszar międzymurza. Ogółem można się tu doliczyć aż 8 wież i baszt (plus jedna niezachowana). Wspaniale prezentuje się główna brama od południa z dwiema basztami i drewnianym mostem przy którym widać relikty barbakanu rozebranego w XIX wieku. Po lewej czyli w narożniku płd.-zach. znajduje się najwyższa bo 40-metrowa wieża Radziejowskiego. Powstała ona na murach wielkiej bastei o grubości murów dochodzących do 7 metrów! Druga brama znajduje się od strony zachodniej, gdzie na murach widać urocze ganki strażnicze, na które niestety nie ma wejścia. Pewnie są w złym stanie bo na zdjęciach sprzed lat ludzie tam jednak spacerowali. W tym skrzydle znajduje się też wieża Kopernika, najstarsza wieża w całym założeniu, którą kanonik Mikołaj Kopernik kupił za 175 grzywien. Zamienił ją na swoją wewnętrzną kanonię czyli mieszkanie, choć do dzisiaj zachowały się w nije jeszcze otwory strzelnicze. W założeniu przez pewien okres działały jeszcze dwie furty od wschodu i północy, ale dziś już one nie funkcjonują.Najważniejszy budynek warowni to oczywiście katedra, klejnot architektury gotyckiej, jedna największych i najpiękniejszych budowli sakralnych w północno-wschodniej Europie. Także ona miała niegdyś cechy obronne. Na najwyższej kondygnacji biegł ganek strażniczy skomunikowany z czterema wieżyczkami narożnymi. Fasada zachodnia pozostaje nieco zubożona przez brak monumentalnej 10-metrowej rzeźby Marii Panny. Do południowej elewacji katedry przylega dobudowana w XVIII wieku barokowa kaplica Zbawienia, zwana też na cześć fundatora kaplicą Szembeka.

HISTORIA


Obecny zamek powstał w poł. XIV wieku, po przeniesieniu tu głównej siedziby biskupów warmińskich z Ornety. Wcześniej bo w I poł. XIII wieku Krzyżacy zbudowali w tym miejscu drewniano-ziemną warownię, która z kolei stanęła na zgliszczach grodu pruskiego plemienia Pogezanów.
# 1274 r. - biskup Henryk I Fleming przeniósł stolicę biskupstwa warmińskiego z Braniewa do Fromborka. Wtedy też powstała prawdopodobnie pierwsza drewniana światynia z ziemno-drewnianymi fortyfikacjami

# 1278 r. - pierwsza wmianka o drewnianym założeniu katedralnym nazywanym wtedy castrum (zamek)

# 1284 r. - kolejna wzmianka w dokumentach o zamku fromborskim

# lata 1329-1388 - budowa nowej murowanej katedry godnej znaczącego biskupstwa warmińskiego. Rozpoczął ją bp Henryk II Wigenap. Katedra otoczona była murem wzmocnionym basztami i wieżami. Z tego okresu zachowała się wieża, będąca mieszkaniem Mikołaja Kopernika

# 1414 r. - w czasie tzw. wojny głodowej wojska polsko-litewskie spaliły miasto i ograbiły katedrę bowiem biskupi warmińscy byli jeszcze wtedy sojusznikami Krzyżaków

# I poł. XV w. - powstała brama z dwiema półcylindrycznymi basztami oraz wielka basteja w narożniku południowo zachodnim. Powoli bo aż do XVI wieku utworzono zupełnie nowe fortyfikacje. Wykopano nowe fosy i pogłębiono stare, wzniesiono baszty przystosowane do ostrzału artyleryjskiego. Wjazd do założenia prowadził od południa i zachodu. Obie bramy posiadały brony (żelazne kraty)

# 1478 r. - niemiecki biskup Mikołaj Tungen wywołał bunt chcąc oderwać Warmię od Polski. Szybko jednak został "sprowadzony na ziemię" i musiał ukorzyć się przed królem Kazimierzem Jagiellończykiem potwierdzając prawa króla polskiego do Warmii. Frombork został wtedy zdobyty przez polskiego zaciężnego Jana Żelezińskiego

# lata 1510-1543 - kanonikiem katedralnym był Mikołaj Kopernik. W liście do przyjaciela określał Frombork jako "najdalszy kraniec ziemi". To tutaj napisał najsłynniejsze swe dzieło "O obrotach sfer niebieskich". Dokonał on przebudowy wnętrza wieży w narożniku płn.-zach., w której mieszkał oraz restauracji katedralnych fortyfikacji

# pocz. XVI w. - rozbudowano pałac biskupi, od wschodu powstała wysunięta na zewnątrz murów baszta Ferbera (nazwa od nazwiska biskupa)

# 1537 r. - bp Feber dobudował przedbramię (barbakan)

# 1551 r. - wielki pożar nadwątlił stan katedry. Bezpowrotnemu zniszczeniu uległy obronne ganki. Odbudowa zatarła już wszelkie cechy obronne

# koniec XVI w. - postawiono baszty i basteje dookoła katedry znacznie wzmacniając obronność całego założenia

# 1626 r. - Frombork zdradziecko zajęli Szwedzi niszcząc i grabiąc katedrę

# 1630 - pożar spustoszył pałac biskupi. Odbudował go bp Stefan Wydżga w 1666 r.

# 1655 r. - podczas "potopu" szwedzkiego w katedrze schronił się przed zarazą król Karol X Gustaw. Szwedzi ponownie zdewastowali wszystko co mogli


# II poł. XVII w. - bp Radziejowski odbudował katedrę ze zniszczeń, nadbudował też wielką basteję. Powstała dzwonnica zwana wieżą Radziejowskiego

# 1708 r. - zamurowano furtę od północy i wschodu

# 1735 r. - bp Szembek dobudował do katerdy barokową kaplicę Zbawienia

# I poł. XVIII w. - przebudowano pałac biskupi w stylu barokowym nadając mu obecny kształt

# XIX w. - zaborcy pruscy rozebrali barbakan

# 1945 r. - całe założenie zostało poważnie zniszczone przez Sowietów

# 1948 - otworzono dla zwiedzających muzeum

# lata 1950-1954 - zrekonstruowano ganki strażnicze na murach obwodowych

# lata 1965-1970 - pałac został odbudowany na potrzeby muzealne

# 1967 r. - rozpoczęła się harcerska akcja "Operacja 1001 Frombork". Postawiono sobie za cel odbudowę miasta Mikołaja Kopernika. Przez kilka lat w wakacje harcerze z całego kraju w czynie społecznym pomagali w odbudowie miasta i katedry

# 1970 r. - odnaleziono i odsłonięto fundamenty barbakanu

# lata 1972-1973 - odbudowano wieże Radziejowskiego

# 2005 r. - po trwających 1,5 roku pracach archeologicznych w katedrze, dokopano się wreszcie do grobu Mikołaja Kopernika. Tak jak przypuszczano był on pochowany koło ołtarza którym się opiekował. Jego szczątki, jako jedne z najstarszych w tym miejscu były 13 jakie odnaleźli archeolodzy. Co ciekawe powyżej jego grobu znaleziono szczątki kobiety i dziecka.


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Aby być punktualnym ...
 
Dedykacja
 
Klasa A (2005/2008r.)
dedukuje stronę:
Byłemu wychowawcy
Tomaszowi Ociepie :)


Natomiast my,
klasa B (2006/2009r.),
dedukujemy stronę
naszemu byłemu i
obecnemu nauczycielowi
języka polskiego:
pani Dorocie Ociepie
panu Tomaszowi Ociepie


Klasa C (2007/2010)
dedykuje stronę
Nauczycielowi j. polskiego
pani Dorocie Ociepie =)


Klasa B (2008/2011 )
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie ;)


Klasa A (2010/2013)
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie :)
Twórcy...
 
Twórcami strony są absolwenci
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
(kl.A r.2005/2008) :
- Jan Stelmach "Kadet"
- Piotr Kamkow "Młody"
- Agnieszka Ilcewicz "Ola"Teraz stroną zajmują się
uczniowie kl.B (r. 2006/2009):
- Kamil Nosol
- Piotr Zalfresso-Jundziłło
- Maciej UrbaniakW roku szkolnym 2009/2010
stroną zajmują się
uczniowie kl.C ( 2007/2010 ) :
- Wojciech Podlejski
- Katarzyna WawrzyńczakW roku szkolnym 2010/2011
stroną zajmują się
uczniowie kl.B ( 2008/2011 ) :
- Kamil Czarnecki
- Kordian Sosnówka


W roku szkolnym 2011/2012
stroną zajmują się uczniowie klasy 2a
- Adrian Gawroński
- Bartosz Depta
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja