Bytów

Zamek w Bytowie

 

 

 

Powstawał w czasach, kiedy wzrastało napięcie między Krzyżakami a Polską, które niedługo miało skończyć się wielką wojną. Wstępne prace przeprowadzono w 1390 roku, a głównymi pracami budowlanymi prowadzonymi w latach 1398-1406 kierował Mikołaj Fellenstein. Pod budowę zamku podwyższono istniejące już wzniesienie na podmokłym terenie. Sam zamek otrzymał plan prostokąta z basztami we wszystkich narożnikach: jedną kwadratową od strony północnej (Baszta Prochowa) oraz trzema okrągłymi w pozostałych narożnikach (Baszta Młyńska od zachodu, Folwarczna - od wschodu i Różana od południa). Zamek jest kamienno-ceglany, w dolnych partiach użyto do jego budowy kamienia z okolicznych pól, w górnej części - cegły. Od strony wschodniej znajduje się przedzamcze chroniące wjazd do zamku. Sam zamek posiadał tylko jeden budynek mieszkalny, Dom Zakonny zwany "prawym domem" - przy północnym murze obwodowym. Zamek był siedzibą bytowskich prokuratorów krzyżackich. W 1410 roku został opanowany przez wojska Władysława Jagiełły, ale po zawarciu pokoju toruńskiego, jak większość krzyżackich twierdz, został oddany zakonowi. Po wojnie trzynastoletniej dostał się ponownie w ręce polskie i król Kazimierz Jagiellończyk oddał go w lenno księciu pomorskiemu Erykowi II. Książęta pomorscy mieli tu swoją siedzibę do 1637 roku. W XVI wieku przeprowadzono w paru

etapach znaczną rozbudowę założenia. W pierwszym etapie po 1516 roku wzniesiono dwa nowe budynki. Pierwszy z nich, przy południowo-wschodnim murze, to renesansowy Dom Książęcy, który dotrwał do dziś. Ma on trzy kondygnacje i zewnętrzną klatkę schodową. Przy południowo-zachodnim murze powstała wtedy kancelaria książęca. Zamek został także dodatkowo ufortyfikowany wałami ziemnymi z bastejami w narożach. W 1623 roku na polecenie księcia Bogusława XIV przy murze północno-wschodnim, między Domem Zakonnym i wieżą bramną, wzniesiono Dom Wdów.

W okresie potopu Szwedzi zajęli i zniszczyli warownię, spalili budynki, wysadzili czworoboczną wieżę. Uszkodzony został przez to także Dom Zakonny. Jedynie Dom Wdów i Baszta Młyńska wyszły z tych działań prawie nienaruszone. W 1658 roku zamek przejęli razem z miastem Brandenburczycy. W 1686 roku dobudowano przy wschodnim murze, obok Wieży Bramnej Dom Sądowy, ale już w XVIII wieku cały zamek był w tak złym stanie, że rozpoczęto jego rozbiórkę. Całkowicie rozebrano budynek kancelarii i wieżę bramną, a przez fosę usypano groblę. Na szczęście koszty prac rozbiórkowych Domu Zakonnego okazały się na tyle wysokie, że nie doszło do ich rozpoczęcia planowanego w 1855 roku. W latach 1854-1858 Dom Sądowy został przebudowany na więzienie.

Na przełomie XIX i XX wieku zamek był wykorzystywany między innymi na spichlerze, sąd powiatowy, więzienie, urząd podatkowy. Po 1930 roku w zamku znalazło miejsce schronisko dla młodzieży. Jeszcze w 1937 roku podjęto próbę odbudowy, ale wojna nie pozwoliła na realizację tych zamierzeń. O ile miasto w czasie wojny dość poważnie zostało zrujnowane o tyle zamek został oszczędzony.

Sylwia Wierzbowska klasa 2 B


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Aby być punktualnym ...
 
Dedykacja
 
Klasa A (2005/2008r.)
dedukuje stronę:
Byłemu wychowawcy
Tomaszowi Ociepie :)


Natomiast my,
klasa B (2006/2009r.),
dedukujemy stronę
naszemu byłemu i
obecnemu nauczycielowi
języka polskiego:
pani Dorocie Ociepie
panu Tomaszowi Ociepie


Klasa C (2007/2010)
dedykuje stronę
Nauczycielowi j. polskiego
pani Dorocie Ociepie =)


Klasa B (2008/2011 )
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie ;)


Klasa A (2010/2013)
dedykuje stronę
nauczycielowi języka polskiego
Pani Dorocie Ociepie :)
Twórcy...
 
Twórcami strony są absolwenci
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
(kl.A r.2005/2008) :
- Jan Stelmach "Kadet"
- Piotr Kamkow "Młody"
- Agnieszka Ilcewicz "Ola"Teraz stroną zajmują się
uczniowie kl.B (r. 2006/2009):
- Kamil Nosol
- Piotr Zalfresso-Jundziłło
- Maciej UrbaniakW roku szkolnym 2009/2010
stroną zajmują się
uczniowie kl.C ( 2007/2010 ) :
- Wojciech Podlejski
- Katarzyna WawrzyńczakW roku szkolnym 2010/2011
stroną zajmują się
uczniowie kl.B ( 2008/2011 ) :
- Kamil Czarnecki
- Kordian Sosnówka


W roku szkolnym 2011/2012
stroną zajmują się uczniowie klasy 2a
- Adrian Gawroński
- Bartosz Depta
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja